Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.06.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie modernizacji instalacji wodnej niecki wraz z systemem pomp i zasilania oraz montażu kuli pływającej w budynku ZDB Kampusu 600- lecia Odnowienia UJ w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/393/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 12.07.2010, godz 11:00

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03