Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych, materiałów, urządzeń oraz wyposażenia, związanych z budową obiektu Paderevianum II UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach MRPO na lata 2007-2013. Nr sprawy: CRZP/UJ/402/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ (pierwszy plik)

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ (drugi plik)

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ (trzeci plik)

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 25.06.2010r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.6.2010, 2010/S 120-181434 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i uzupełnienia do SIWZ z dnia 02.07.2010r. )

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ i do pytań i odpowiedzi, wyjaśnień i uzupełnień do SIWZ z dnia 02.07.2010r. (plik pierwszy, dane skompresowanene w formacie zip)

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ i do pytań i odpowiedzi, wyjaśnień i uzupełnień do SIWZ z dnia 02.07.2010r. (plik drugi, dane skompresowanene w formacie zip)

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i uzupełnienia do SIWZ z dnia 20.07.2010r. )

   Do Pobrania: Załącznik C do SIWZ i do pytań i odpowiedzi, wyjaśnień i uzupełnień do SIWZ z dnia 20.07.2010r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 22.07.2010r. )

   Do Pobrania: Załącznik do pytań i odpowiedzi, wyjaśnień do SIWZ z dnia 22.07.2010r.

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 24.07.2010r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.6.2010, 2010/S 120-181434 )

   Termin składania ofert: 30.07.2010, godz. 11:00 09.08.2010, godz. 11:00

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 31.07.2010r. o unieważnieniu postępowania, Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.6.2010, 2010/S 120-181434


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03