Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 25.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie weryfikacji i certyfikacji dokumentacji projektowej, dla potrzeb związanych z planowaną budową obiektu Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/390/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 03.08.2010, godz. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 23.09.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03