Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 25.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dysków (9 szt), kontrolera oraz zasilacza dla potrzeb Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Orlej 171 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/396/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 05.07.2010r. godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03