Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy prac remontowych Sali nr 328 w budynku Wydziału Chemii UJ, położonym przy ul.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/335/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, uzupełnienia do SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ i do pytań i odpowiedzi, uzupełnień do SIWZ z dnia 06.07.2010r. (1 plik w formacie PDF)

   Termin składania ofert: 14.07.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 02.08.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03