Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.06.2010 o przetargu niograniczonym na zaku i dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/412-414/2010

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 08.07.2010, godz 11:00

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 2 i 3

   ZAWIADOMIENIE o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 2

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 1

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03