Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.06.2010r. o przetargu nieograniczinym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy lambdametru (miernika długości fali) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/422/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT (hereinafter referred to as ’SETCPP’)

   Termin składania ofert: 13.07.2010r., godz. 11:30 15.07.2010r., godz. 11:30

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jej zmiana (tj. zmiana terminu realizacji zamówienia) oraz informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 09.07.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Information on the tender procedure completion

  Ogłoszenie z dnia 24.08.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03