Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy elementów systemu detekcji elektronów i jonów (w tym: detektorów mikrokanalikowych, zasilaczy wysokiego napięcia i przedwzmacniaczy) o parametrach technicznych i ilościach wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/421/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 12.07.2010r., godz. 11:00

     Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia )

     Informacja o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03