Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 30.06.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy naturalnej wody żródlanej wraz z dzierżawą urzadzeń dozujących wodę dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagaiellońśkiego Nr sprawy: CRZP/UJ/435/2010

  •  Termin składania ofert: 09.07.2010r. godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03