Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 01.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy kompleksowych prac instalacyjnych związanych z wykonaniem kotłowni wodnej opalanej olejem opałowym, dla potrzeb centralnego ogrzewania Szklarni Jubileuszowej UJ, zlokalizowanej w obiekcie przy ul.Żółkiewskiego 27 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/355/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 16.07.2010, godz. 10:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 02.08.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03