Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na dostawę wód mineralnych w butelkach typu PET dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/436/2010

  •  Termin składania ofert: 12.07.2010r. godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03