Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 05.07.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na stworzeniu multimedialnych pakietów dydaktycznych (e-content) służących zdalnemu nauczaniu studentów w ramach Projektu pn. „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS POKL, dla potrzeb Instytutu Pedagogiki UJ z siedzibą w Krakowie (31-135) przy ul. Batorego 12. CRZP/UJ/451/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 13.07.2010, godz. 11:00

  Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  Do Pobrania: PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ (2)

  Do Pobrania: MODYFIKACJA SIWZ

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji

  Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzielenie zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03