Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru offsetowego i kartonu kredowego dla potrzeb Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Czapskich 4


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03