Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 06.07.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch routerów wraz z odpowiednim dla nich wsparciem technicznym (tzw. suportem) dla potrzeb Sekcji Usług Sieciowo - Serwerowych UJ z siedzibą w Krakowie (30-059) przy ul. Reymonta 4. CRZP/UJ/437/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja z dnia 12.07.2010

     Termin składania ofert: 21.07.2010, godz. 11:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03