Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kolumnny pakowanej do chromatografii gazowej dla potrzeb Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie . Nr sprawy CRZP/UJ/450/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: zmiana terminu na dzień 23.07.2010

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

  Informacja z dnia 20.07.2010 o zmianie ogłoszenia

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03