Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2010/S 129-197351) z dnia 07.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu spektrometrii Ramanowskiej, złożonego z dwóch spektrometrów wraz z wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościowych wskazanych w załączniku A do SIWZ wraz z niezbędnym do jego uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy: CRZP/UJ/367/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert:  13.08.2010r., godz. 11:00 03.09.2010r., godz. 11:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informacja o jej zmianie oraz przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert (ujęte w Ogłoszeniu dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowaniu przesłanym dnia 09.08.2010r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - nr referencyjny: 2010-104978) )

   Uwaga: Ogłoszenie (2010/S 155-238668) z dnia 12.08.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie (2010/S 224-342449) z dnia 18.11.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03