Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 08.07.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 szt. laptopów, 3 szt. myszy, 3 szt.dysków zewnętrznych na potrzeby rInstytutu Informatyki UJ Nr sprawy: CRZP/UJ/442/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 19.07.2010 r., godz. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03