Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 08.07.2010 r. o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dodatkowych elementów i urządzeń jako akcesorii uzupełniających do układu dla zadania inwestycyjnego pn.:„Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM”, dla WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie (zamówienie uzupełniające), nr sprawy: CRZP/UJ/ 456 /2010

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03