Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.07.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Działu Administracji Kampusu UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/461,462/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert:  19.07.2010, godz 11:00 21.07.2010, godz 11:00

   Uwaga: MODYFIKACJA SIWZ )

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania.

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03