Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.07.2010 o przetargu niegraniczonym na wyłonienie Wykonawcy przygotowania podłoża (usunięcie ubytków, pęknięć itp. oraz gruntowanie) i dwukrotnego malowania ścian i sufitów w budynku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ przy ulicy Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/395/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik C do SIWZ

   Termin składania ofert: 30.07.2010, godz 10:30

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03