Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 14.07.2010 r. o zamiarze zawarcia umowy na wyłonienie wykonawcy w zakresie przyłączenia Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 mocą przyłączeniową, nr sprawy: CRZP/UJ/ 455 /2010

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03