Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15.07.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy jachtu żaglowego klasy OMEGA SPORT dla potrzeb Samorządu Studentów UJ w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. CRZP/UJ/466/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 23.07.2010, godz. 11:00

    Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzielenie zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03