Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.07.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 10 notebooków dla Instytutu Nauk o Środowisku UJ. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr sprawy CRZP/UJ/477/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 29.07.2010, godz. 11:00

   Uwaga: 23.07.2010 r. modyfikacja SIWZ )

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03