Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 21.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach PIOG, dla CPS UJ przy ul.Reymonta 4 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/463/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.07.2010, godz. 12:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 10.08.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03