Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 25 szt monitorów oraz 25 szt komputerów dla Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr sprawy CRZP/UJ/472/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 29.07.2010r. godz. 11:00


  Informacja z dnia 21.07.2010 o zmianie ogłoszenia

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03