Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11.03.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie organizacji i przeprowadzenia kolonii letnich w 2008r. Nr sprawy: CRZP/UJ/97/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 31.03.2008, godz.12:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

    Ogłoszenie z dnia 18.04.2008r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03