Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 21.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie dostawy i montażu dwóch kolan tłumiących wraz z niezbędną armaturą, w obiekcie UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie, dotycząca projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, realizowanego przez UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/452/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 06.08.2010, godz. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 01.10.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03