Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń oraz mebli laboratoryjnych i biurowych, dotyczących adaptacji pomieszczeń dla potrzeb laboratorium JCET w Krakowie, w ramach projektu współfinansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/486/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  ( Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

  ( Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 06.08.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 22.09.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03