Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 27.07.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym realizowane w ramach projektu Wsparcie dynamicznego rozwoju polskiej edukacji. Nr sprawy CRZP/UJ/489-491/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 06.08.2010, godz. 11:05

     ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03