Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Generalnego Wykonawcy, dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z realizacją Narodowego Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, zlokalizowanego na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, dotycząca projektu współfinansowanego przez UE w ramach PIOG. Nr sprawy: CRZP/UJ/482/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik C do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 10.08.2010r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 12.08.2010r. )

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.08.2010r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19.08.2010r. )

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.08.2010r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 27.08.2010r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 30.08.2010r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 01.09.2010r. )

   Termin składania ofert: 06.09.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 08.10.2010r. o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03