Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.07.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz aparatu fotograficznego dla potrzeb Studiów Podyplomowych Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytertu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. St. Łojasiewicza 4 Nr sprawy CRZP/UJ/473/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 11.08.2010r. godz. 11:00

     ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03