Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.07.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie , ul.Gołębia 24 -CRZP/UJ/504,506,507,510/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 06.08.2010r, godz.10:00

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz 2.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz 4

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz 1.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03