Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy papieru higienicznego i ręczników papierowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/480/2010  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03