Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 29.07.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę siedmiu (7) stacji roboczych typu PC wraz z monitorami LCD 22” dla potrzeb Zakładu Biofizyki Obliczeniowej i Biotechnologii WBBiB UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/513/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji z dnia 05.08.2010

   Do Pobrania: Modyfikacja SIWZ w odniesieniu jednego z elementu przedmiotu zamówienia, tj. Stacji roboczej nr 1 oraz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz treści pkt 3) 3 lit. A SIWZ

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

   Termin składania ofert: 06.08.2010, godz. 11:00 09.08.2010, godz. 11:00

  Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzielenie zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03