Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.07.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul.Gołębia 24 -CRZP/UJ/505,508,509/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 09.08.2010r, godz.09:00

   Uwaga: Unieważnienie postępowania w części I

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 2

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 3

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03