Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 02.08.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy Izotopu Xe 129 (40 litrów gazu Xe) o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Nr sprawy: CRZP/UJ/382/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Do Pobrania: SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF PUBLIC PROCUREMENT (hereinafter referred to as the ‘SETCPP’)

     Termin składania ofert: 10.08.2010 r., godz. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03