Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 03.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług dotyczących Zarządzania Kontraktem, przy realizacji robót budowlano-montażowych, w zakresie adaptacji pomieszczeń dla zwierzętarni WBBiB UJ w Krakowie, w ramach projektu współfinansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/517/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 13.08.2010, godz. 10:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 04.10.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03