Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wymianie okien jednoramowych na jednoramowe rozwieralno-uchylne, z drewna klejonego warstwowo, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i obrobieniem ościeży, w budynku Wydziału Chemii UJ, położonym przy ul.R.Ingardena 3 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/464/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 19.08.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 01.10.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03