Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.08.2010 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usługi polegającej na realizacji 288 godzinnych (48 godzin dla 6 grup) zajęć o charakterze szkolenia trenerskiego, umożliwiającego nabycie umiejętności stosowania aktywizujących metod, technik i form kształcenia dorosłych w oparciu o oryginalny, autorski program zajęć dla 120 uczestników i uczestniczek studiów podyplomowych w ramach Projektu pn. „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”, współfinansowanego przez UE w ramach EFS POKL, dla potrzeb Instytutu Pedagogiki UJ z siedzibą w Krakowie (31-135) przy ul. Batorego 12. Nr sprawy CRZP/UJ/521/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Termin składania ofert: 11.08.2010, godz. 11:00

  Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03