Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 4.08.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę drukarki kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i etykietami typu VOID dla potrzeb Działu Inwentaryzacji Ciągłej UJ w Krakowie (31-113) przy ul. Straszewskiego 27. Nr sprawy CRZP/UJ/528/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Modyfikacja SIWZ w odniesieniu jednego z elementu przedmiotu zamówienia, tj. Drukarki kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i etykietami typu VOID opisanego w pkt 3) 3 lit. A SIWZ

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji z dnia 05.08.2010

  Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  Do Pobrania: Modyfikacja SIWZ w odniesieniu jednego z elementu przedmiotu zamówienia, tj. Drukarki kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i etykietami typu VOID opisanego w pkt 3) 3 lit. A SIWZ oraz co do terminu składania i otwarcia ofert

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

   Termin składania ofert: 12.08.2010, godz. 11:00 13.08.2010, godz. 11:00

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzielenie zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03