Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 06.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dla zaprojektowania i wykonania kompleksowych prac remontowo-budowlanych na potrzeby laboratorium ultra szybkich procesów, w budynku WFAiIS UJ, przy ul.Reymonta 4 w Krakowie, dotycząca projektu ATOMIN, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/532/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 20.08.2010r. )

   Termin składania ofert:  23.08.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu i unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03