Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 06.08.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego składającego się z laptopów wraz ze stacjami dokonującymi USB, monitorów LCD i urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Promocji UJ w Krakowie (31-109) przy ul. Piłsudskiego 8/1a. Nr sprawy CRZP/UJ/534/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 16.08.2010, godz. 11:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03