Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 06.08.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy mebli hotelowych dla Domu Profesorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Garbarskiej 7A w Krakowie; nr sprawy: CRZP/UJ/533/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 16.08.2010 r., godz: 12:00

     Ogłoszenie o wynikach (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03