Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 11.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie prenumeraty i dostawy zagranicznych czasopism oraz baz danych wraz z odprawą celną w latach 2011-2013, dla jednostek UJ w Krakowie, w odniesieniu do jednej i/lub dwóch części. Nr sprawy: CRZP/UJ/476/2010.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik 1 do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 06.09.2010r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 07.09.2010r. )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.09.2010r. )

   Termin składania ofert: 17.09.2010, godz. 12:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w częściach 1 i 2

   Ogłoszenie z dnia 30.11.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03