Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 12.08.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z ich wniesieniem i montażem w szafach rack 19” fabrycznie nowego, nieużywanego specjalistycznego sprzętu sieciowego w ramach grantu inwestycyjnego pn.: „Środowisko sieciowe do analizy i badań z zakresu sieci komputerowych - przewodowych i bezprzewodowych - ich współpracy oraz zagadnień dotyczących zabezpieczania, monitorowania i zarządzania takimi sieciami” dla potrzeb Instytutu Informatyki WMiI UJ w Krakowie (30-348) przy ul. Profa Łojasiewicza 6. Nr sprawy CRZP/UJ/500/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.08.2010, godz. 11:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03