Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania, dostawy i montażu przesuwnych i stacjonarnych regałów bibliotecznych dla Biblioteki Instytutu Historii UJ w budynku Collegium Witkowskiego UJ, położonym przy ul.Gołębiej 13 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/531/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 30.08.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 01.10.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03