Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy dostawy i rozbudowy zespołu serwerów SAP ERP dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy CRZP/UJ/515/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - tekst jednolity zawierający zmianany 07.09.2010

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert:  23.09.2010, godz. 11:00 24.09.2010, godz 11:00 30.09.2010, godz.11:00

   Do Pobrania: Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Uwaga: MODYFIKACJA SIWZ 16.08.2010 )

   Uwaga: MODYFIKACJA SIWZ 07.09.2010 )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ 08.09.2010 )

   Do Pobrania: Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Uwaga: PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ ORAZ ZMIANY TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 09.09.2010 )

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy - Biuletyn Zamówień Publicznych


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03