Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.08.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego składającego się z komputerów stacjonarnych, komputerów stacjonarnych wraz z monitorami LCD i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie (31-056) przy ul. Józefa 19. Nr sprawy CRZP/UJ/549/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 24.08.2010, godz. 11:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03