Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.08.2010 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii UJ, przy ul. R. Ingardena 3 w Krakowie w ramach projektu Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską. Nr sprawy CRZP/UJ/516/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ po modyfikacji 09.09.2010

  Termin składania ofert: 09.09.2010, godz 11:00 13.09.2010, godz 11:00 14.09.2010 godz. 11:00

   Do Pobrania: Pytania do SIWZ

   Uwaga: 07.09.2010 modyfikacja SIWZ  )

   Do Pobrania: PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ 09.09.2010 Uwaga:  )

   ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03