Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 18.08.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy używanej, wyczynowej łodzi wioślarskiej tzw. ósemki o parametrach technicznych wskazanych w załaczniku A do SIWZ, na potrzeby Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Piastowskiej 26, Nr sprawy: CRZP/UJ/397/2010

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 26.08.2010r, godz: 10:30

    Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

     Ogłoszenie z dnia 04.10.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03